Thông Tin Liên Hệ

CÔNG TY TNHH OVANET

Người đại diện: Bùi Tuấn Anh(Founder & CEO)

Mã số thuế: 0313242825

Đơn vị Quyết định thành lập của tổ chức: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày cấp: 08/05/2015

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa Chỉ: 2A đường 18 – Linh Chiểu – Thủ Đức – Hồ Chí Minh

VPĐD: 34 Lý Tế Xuyên - Linh Đông - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
ĐT: 0862 77 12 52 – 0919 908 986

Email: sales@ova.vn
website: www.ova.vn

<<